Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2018-03-08 10:34
Bracia Kapucyni / semianriumkapucyni.pl

Posługi w kapucyńskim seminarium

Bracia przygotowujący się do święceń kapłańskich przyjęli posługi lektoratu i akolitatu.


Uroczystość przyjęcia posług przez braci kleryków miała miejsce w czasie trwającej w lubelskim klasztorze wizytacji prowincjała br. Andrzeja Kiejzy. Pięciu braci, przyjęło z jego rąk posługi liturgiczne, rozpoczynając tym samym kolejny etap przygotowań do święceń kapłańskich. 

Bracia z II roku: Piotr Zacharski i Mateusz Kamecki zostali ustanowieni lektorami, a przez to przeznaczeni do troski o godną proklamację Słowa Bożego, szczególnie podczas liturgii. Bracia będą mogli też odtąd święcić pokarmy na stół wielkanocny. 

Bracia z III roku: Krzysztof Fabich, Aleksander Dzic oraz Michał Baczkura zostali ustanowieni akolitami i przeznaczeni do posługi eucharystycznej. Bracia będą odtąd pomagać przy udzielaniu komunii świętej wiernym, szczególnie w naszej parafii oraz w szpitalu przy Alei Kraśnickiej w Lublinie. Ponadto posługa akolitatu pozwala im na wystawianie Najświętszego Sakramentu.

Niech Pan błogosławi nowym lektorom i akolitom! 


Podziel się tym materiałem z innymi: